חיפוש קבוצה
שלב
תוכנית  
ענף  
דרג  
בית  
עדכונים

  לידיעת כל קבוצות הקט-רגל המשתתפות בספורטיאדה. המשחקים יתקיימו במגרשים הרגילים ולא על הדשא ,כמו בשנה שעברה.

  לידיעת כל רכזי ספורט במקומות עבודה. החל מ-29.09.14, מפורסם לוח המשחקים בכל הענפים, באתר הספורטיאדה, למי שיש לו השגות לגבי תוכנית המשחקים, מתבקש לשלוח את ההשגות בפקס: 03-5612591, עד תאריך 08.10.14.

  כמו כן אנחנו מבקשים מכל רכזי ספורט ומנהלי קבוצת לעקוב באתר הספורטיאדה, אחר העדכונים והשינויים של לוח המשחקים במשך כל ימי התחרויות.

  לכל קבוצות הספורט המשתתפות בספורטיאדה ה-34. הננו להודיעכם כי בהתאם לתקנון המשחקים לא תתאפשר השתתפות במשחקים ללא כרטיסי שחקן בעלי תוקף לשנת 2014-2015. קבוצות מעמותת הספורט למקומות מרחב ירושלים נדרשות בנוסף לכרטיס השחקן להציג טרם פתיחת המשחק תעודת מזהה.


פיתוח ועיצוב : T.L.C. Business Service טניה ליברמן