18
מספרי הטלפון של מטה הספורטיאדה הם : 08-6303346, 08-6303347.
אוקטובר

18
ביום ראשון (16.10.16) ,ישבה הועדה המקצועית של הספורטיאדה ודנה על כל הבקשות והערעורים שהגשתם לגבי תוכנית המשחקים. הועדה החליטה להשאיר את זמני תכניות המשחקים כפי ששובצו.
אוקטובר

18
באחריות הקבוצות לעקוב ולבדוק כל הזמן אחרי תוכנית המשחקים וזמני המשחקים .
אוקטובר
פיתוח ועיצוב : T.L.C. Business Service טניה ליברמן